MARUF on the Go

Kente ilişkin sorunların çözümünde farklı paydaşlar için ortak bir platform oluşturarak çoklu diyaloglara olanak tanıyan MARUF on the Go, MARUF öncesinde düzenlenen etkinliklere verilen isimdir. Ağustos ve Eylül aylarında düzenlenen bir dizi dinamik öğrenme ve etkileşim sürecini içeren MARUF on the Go etkinlikleri bir yandan MARUF’un zamana ve mekâna yayılmasını sağlarken diğer yandan forumun açacağı düşünme ve tartışma alanı için çeşitli çıktılar üretir. Atölye, çalıştay, eğitim programları gibi çeşitli mecralarda gerçekleşecek olan etkinlikler ile “MARUF on the Go” kent ile ilişkilenen her disiplinden katılımcıya açık olacak.

Marmara Bölgesini Haritalamak

Atölye | 14 Ağustos - 4 Eylül

Marmara’yı Hayal Etmek: Şehirde Yaşam Atölyeleri

Atölye | 21 Ağustos - 23 Eylül

Katılımcı Demokrasi için Gençlik Koridoru

Çalıştay | 26 Ağustos

Sokak Dönüştürme

Uygulama | 4-24 Eylül

Oyun Alanı Güvenliği: TS EN 1176 Eğitimi

Eğitim | 14 Eylül

SWW | Sport Without Waste

Webinar | 12 Eylül

Kırsaldan Kente Tasarım: Tarımsal Atıkların Yerelde Dönüşümü

Çalıştay | 26-28 Eylül

Caferağa Aktif Ulaşım Planlaması Çalıştayları

Çalıştay | 18-19-20 ve 27 Eylül

Afet Dayanıklılığında Yerel Yönetimlerin Rolü ve Sivil Katılım Atölyesi

Atölye | 15 Ağustos

Ekolojik Temelli Alternatif Eğitim Çalışmaları Atölyesi

Atölye | 11 Ağustos

Buluşma Duvarı: İstanbul Kara Surları Çevresinde Kamusal Alanı Yeniden Düşünmek

Çalıştay | 29 - 30 Eylül

Kentsel Peyzajı Soğutma: Yarının Kentsel Isı Sorunlarını Tartışmak

Dijital Etkinlik | 24 Eylül

Afet Dayanıklılığında Yerel Yönetimlerin Rolü ve Sivil Katılım Atölyesi

Atölye | 15 Eylül

Senaryo Geliştirme Yöntemi ile Denizin Yükseldiği Kıyı ve Yaşam Alanlarını Yeniden Düşünmek: Tuzla 2100

Ideathon

Marmarathon: Dayanıklı Kent İçin Mahalle

Ideathon | 7-18 Ağustos